středa 1.3. - daň z příjmů
- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
úterý 1.3. - odvod z loterií a jiných podobných her
- podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016
pondělí 13.3. - spotřební daň
- splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.3. - daň z příjmů
- čtvrtletní záloha na daň
pondělí 20.3. - daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
pondělí 27.3. - spotřební daň
- splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za únor 2017
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
pondělí 27.3. - DPH
- daňové přiznání, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení za 02/17
pondělí 27.3. - energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 02/17
pátek 31.3. - spotřební daň
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 02/17
čtvrtek 31.3. - daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 02/17